Senioren

Orden Je Leven ontzorgt en neemt u en uw omgeving werk uit handen!
Met betrekking tot senioren zou ik graag de volgende informatie met u willen delen:

De overheid stimuleert senioren om langer thuis te blijven wonen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren.

Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee en momenten die senioren een onzeker gevoel kunnen geven. Wanneer er nog een partner is of er zijn kinderen in de buurt, dan kunnen gevoelens zoals bijvoorbeeld niet alles meer in de hand hebben, gedeeld worden en kan er samen naar oplossingen gezocht worden.

Voor alleenstaande senioren waarvan kinderen of andere familie niet in de buurt wonen, kan ik uitkomst bieden door vragen samen met u op te pakken.

Ik breng de huidige situatie in kaart, signaleer de knelpunten en draag oplossingen aan. Ik help bij de volgende specifieke aandachtspunten.

  • het bijhouden van de administratie
  • het overzicht houden in huis en/of huishouding
  • het creëren van een veilige woonomgeving
  • het voorbereiden en begeleiden van een verhuizing
  • het bieden van nabestaandenzorg
  • het afhandelen van een nalatenschap

Behalve ondersteuning wat betreft de hierboven vermelde items, kunnen mijn werkzaamheden ook ingezet worden voor de mantelzorger die u mogelijk bijstaat. Mantelzorgers hebben naast de zorg voor een familielid meestal ook een werkzaam leven, een gezin, huishouden en hobby’s. Probeer alle ballen maar eens in de lucht te houden!

I Stock 1019573018 Orden Je Leven ontzorgt

Meerwaarde van mijn werk is dat ik bij de mensen thuis begeleiding geef op basis van wat zij zelf als belangrijk of urgent ervaren. Overigens kan het ook zijn dat de omgeving zaken aandraagt waarvan men denkt dat het bijdraagt aan de zelfstandigheid en veiligheid van de betreffende senior.

Merkt u dat u veel tijd kwijt bent aan het opruimen van of het zoeken naar spullen in huis en hebt u het idee dat u daarmee nooit klaar bent? Hebt u een handje hulp nodig overzicht over uw spullen te krijgen?

Samen zoeken we een manier waarop alles overzichtelijk wordt opgeborgen, zodat het netjes uitziet en u alles wat u nodig heeft zonder problemen kunt terugvinden.

Bent u alleen komen te staan en heeft u moeite de administratie op orde te houden, omdat uw partner dat voorheen voor u geregeld heeft?

Samen zorgen we ervoor dat uw administratie overzichtelijk wordt, dat u paperassen terug kunt vinden en rekeningen e.d. op tijd betaald kunnen worden.

Gaat u kleiner wonen en heeft u moeite te bepalen welke spullen u mee kunt nemen naar uw nieuwe woning? Weet u niet hoe u van overbodige spullen af moet komen?

Samen zoeken we uit wat u nodig heeft in uw nieuwe woning en wat u daarvoor van uw huidige spullen kunt gebruiken. We bekijken welke spullen u dierbaar zijn die u wilt behouden en waar andere spullen een tweede leven kunnen krijgen.

Bent u alleen komen te staan?

Samen zorgen we ervoor dat uw administratie overzichtelijk wordt, dat u paperassen terug kunt vinden en rekeningen e.d. op tijd betaald kunnen worden.

Lees meer