Terug naar blog overzicht

Kleur bekennen

Kleur Bkennen

2023, nog vrijwel maagdelijk. Maar ook dit jaar blijft niet wit. Kies je eigen kleuren en kleur 2023 naar believen.

Dat stond geschreven op één van de kaarten die ik aan het begin van dit nieuwe jaar ontving. Ik moest onmiddellijk denken aan de bijeenkomst van de Regiogroep Zuid-Oost Brabant en Limburg van de NBPO. In oktober jongstleden was Grietje Jongsma van “Kleur Bkennen” bij ons te gast om een masterclass te geven over de kracht van kleur.

Ik werd die dag getroffen door de betekenis van kleur en meer specifiek van de kleuren die bij mij horen. Die bovendien in mijn logo en website verwerkt zijn. Rood en blauw, in verschillende schakeringen.

Rood heeft als thema “passie en ambitie”. De omschrijving die er bij past is doelgericht. Blauw heeft als thema “pak je leiderschap”. De omschrijving die er bij past is rust, organisatie en communicatie. Voeg daarbij het feit dat ik het belangrijk vind om transparant te zijn over mijn werkzaamheden en bedoelingen; daarmee wordt de kleur wit verklaard.

Rood en blauw zijn er in vele schakeringen. De harten die ik die oktoberdag bewust koos uit de grote hoeveelheid aan kleuren, blijken onbewust heel goed bij mijn doen en laten te passen. Hoe mooi is dat!

Ook dit jaar wil ik mijn klanten weer helpen grip op hun leven te krijgen. Vanuit mijn rode hart doe ik dat met passie; half werk is niet aan mij besteed. Samen zoeken naar een weg waarop zij hun spullen, informatie en tijd op een voor hen passende manier kunnen organiseren. We zetten er samen de schouders onder.

Vanuit mijn blauwe en aubergine hart zet ik me met persoonlijke aandacht in voor de vragen van mijn klanten. Met mijn kennis en ervaring help ik hen de situatie naar hun hand te zetten. Dat wil zeggen dat ik hen leer hoe je keuzes kunt maken en structuur kunt aanbrengen. Ik laat me daarbij leiden door de wensen van de klant. Die geeft aan wat voor hem of haar belangrijk is en ik begeleid het proces van verandering c.q. verbetering.

De juiste vragen stellen, tips en handreikingen geven: ik stimuleer mijn klanten actief aan het proces deel te nemen en te ontdekken hoe zij hun zaken beter georganiseerd krijgen. Vanuit mijn witte hart zal ik altijd openheid geven over mijn ideeën en plannen voor degene die zijn zorgen aan mij toevertrouwt. Alleen dan halen we alles uit de samenwerking en zorgen we samen voor het welslagen van de opdracht, mij door de klant gegund.

Ik wens iedereen een gekleurd jaar toe!