Terug naar blog overzicht

In een aantal stappen naar grip op je weekindeling

Beschreven agenda

Wat als je beseft dat je geen grip meer hebt op de combinatie werk, huishouding en het zorgen voor je zieke partner? Wat als je het idee hebt dat er taken blijven liggen en dat je de taken die je oppakt niet tot een goed einde kunt brengen? En dat je geen tijd meer over houdt om ook eens niets te doen en te ontspannen?

Orden Je Leven begeleidt en adviseert in die situatie om de controle en het overzicht terug te krijgen en -in dit geval- weer grip te krijgen op je weekindeling.

We starten met een grondige inventarisatie van alle werkzaamheden die dagelijks, wekelijks of maandelijks voorkomen. Jij bent degene die aangeeft welke taken en werkzaamheden je gewend bent uit te voeren, hoe vaak en in welk ritme. We laten alles de revue passeren en brengen een volgorde aan, afhankelijk van de frequentie en de prioriteiten die je stelt. Je werktijden worden meteen afgeblokt in een weekschema.

Met andere woorden, we bepalen samen een strategie om alles inzichtelijk en overzichtelijk te krijgen en passen dat in het weekschema in. Jouw inbreng is van groot belang. De details halen we naar boven tijdens inventarisatie.

Als er een weekschema is opgesteld, is het tijd om tot de aanval over te gaan. Je gaat met dit weekschema aan de slag en ervaren of je daarmee de grip op je tijd weer terug kunt krijgen.

Uiteindelijk betekent dit, dat we het weekschema een aantal keren aanpassen aan je ervaringen in de dagelijkse praktijk. We schaven het net zo lang bij, totdat jij je in dit weekschema kunt vinden en je er prettig bij voelt. En dat je kunt constateren dat je óók weer tijd over houdt voor leuke dingen!